dimecres, 1 de març de 2017

PROJECTE ERASMUS PLUS ESPORTL’INSTITUT FLIX COL·LABORA EN UN PROJECTE ERASMUS PLUS ESPORT

L’institut de Flix, des del mes de juny del 2016, que està treballant per a poder participar en un projecte europeu, ERASMUS Plus Esport, coordinat i liderat per l’INEFC Lleida. El procés de selecció dels centres participants, la redacció del projecte i posterior validació ha estat llarg i feixuc i no ha estat fins a principis de gener d’enguany que s’ha signat i confirmat el projecte.

Bridge Project és el nom amb què s’ha batejat i s’especifica amb el subtítol Promotion of European Tradicional Sports and Games for Intercultural Dialogue, això és, el Projecte Pont té per objectiu promoure el diàleg intercultural a partir del coneixement i intercanvi dels jocs i esports tradicionals d’Europa.


Per a aconseguir aquest objectiu s’estableixen quatre àmbits o línies de treball:

·         La realització d’una aplicació educativa de convivència intercultural, basada en els jocs i els esports tradicionals d’Europa, en centres educatius d’Espanya, França, Itàlia i Portugal.

·         L’activació i gestió d’un treball en xarxa entre els centres educatius europeus que permeti el coneixement d’aquest món lúdic i possibiliti compartir-lo 

·         La incorporació dels jocs tradicionals realitzats en aquests centres dins a Tocatì, Festival Internacional de Jocs Tradicionals al carrer, que anualment se celebra a Verona –Itàlia-, esdevenint un pont per la convivència entre l’alumnat d’aquests centres educatius i, també és clar, amb els participants i organitzadors que assisteixin al Festival.

·         L’estudi científic de l’impacte sobre el diàleg intercultural de les activitats realitzades pels centres educatius –aquest treball serà realitzat per investigadors de les universitats dels països participants-.

El projecte Bridge, per tant, ha de permetre establir una xarxa entre centres educatius, institucions i entitats culturals que posi en valor el capital humà que caracteritza la societat europea del segle XXI. És a dir, el projecte establirà un pont o treball cooperatiu, en xarxa, entre diferents organitzacions europees per a promoure els jocs i esports tradicionals com una eina activa per afavorir la convivència intercultural a Europa.

 
L’institut de Flix col·labora en l’Erasmus Bridge Project

A partir de la proposta de l’INEFC Lleida l’institut de Flix va iniciar els tràmits per a ser reconegut com a centre participant en aquest projecte. Les gestions realitzades fins al moment ens situen com a centre col·laborador i dóna el tret de sortida a començar el treball.

Els altres centres educatius participants són el Collège-Lycèe Public Jules Verne de Nantes, el Istituto Superiore L. Calabrese – P. Levi de Verona i les Escolas do Agrupamento da Lousã –recordem que amb aquest darrer centre, proper a la ciutat portuguesa de Coimbra, ja vam tenir ocasió de compartir un projecte Etwinning entre els cursos 2008 i 2011 que va permetre el desplaçament de l’alumnat del nostre institut a Coimbra així com l’acollida dels nois i noies portuguesos a Flix-.

No descobrirem res en assenyalar que, dins un centre educatiu, la participació en un ERASMUS s’ha de considerar com un projecte global, on d’una manera o altra s’hi veu representat el centre i, per tant, és d’interès general. D’una forma específica, però, el projecte va dirigit a l’alumnat que aquest curs 2016-2017 cursa 1r d’ESO. Aquests seran els protagonistes de les activitats pràctiques que es duran a terme i es compartiran amb la resta de centres participants i, també, alguns d’aquests alumnes seran els qui participaran, el setembre de 2018, en el festival Tocatì de Verona donant a conèixer i dinamitzant tot el seguit de jocs tradicionals que s’hagin après durant aquest temps.

En el seu moment es va informar al Consell Escolar i es va anunciar també als pares dels alumnes a la primera reunió d’inici de curs. Ara ja podem confirmar que som centre col·laborador i que encetem la primera de les accions del projecte: seleccionar dos jocs tradicionals, dur-los a la pràctica, enregistrar-los en imatges i vídeo, descriure’ls i explicar-los en català, castellà, anglès –llengua oficial d’interrelació entre els centres participants- i, puntualment, en francès per a poder-los enviar a la resta de centres participants per tal que allà, a la vegada, els puguin entendre i posar en pràctica. Alhora nosaltres també rebrem aquests materials dels esmentats centres i haurem de traduir-los i posar en joc!

S’inicia doncs un engrescador treball en xarxa que ha de facilitar el coneixement mutu i consolidar aquest diàleg intercultural a través dels jocs i esports tradicionals.

Per tal de poder donar a conèixer la feina que es va fent als diferents centres educatius alhora que es presenten els documents i els enregistraments realitzats s’ha creat la següent web Bridge: Promotion of european tradicional sports and games. Erasmus Plus Project: 

https://erasmusbridge2016.wixsite.com/erasmusbridge

 Relació de participants:

 Centres i instituts

 • Institut Flix: http://www.iesflix.cat/
 • Collège-Lycèe Public Jules Verne: http://jules-verne.paysdelaloire.e-lyco.fr/
 • Istituto Superiore L. Calabrese – P. Levi: http://www.calabreselevi.gov.it/
 • Escolas do Agrupamento da Lousã: http://escolas.aglousa.com/
Universitats

 • INEFC Lleida (coordinador): http://www.inefc.cat/inefc
 • Universitat de Bologna: http://www.unibo.it/it
 • Universitat de Coimbra: http://www.uc.pt/
 • Universitat de Múrcia: http://www.um.es/
 • Universitat de Paris V-TEC: https://www.univ-paris5.fr/esl
 • Universitat del País Basc: http://www.ehu.eus/es/
Entitats europees que promocionen els jocs i esports

 • Associazione Giochi Antichi (AGA): http://www.associazionegiochiantichi.it/
 • European Traditional sports and games association (ETSGA): http://jugaje.com/wp/
Biel Pubill Soler

Coordinador ERASMUS PLUS Esport

Institut Flix
 
 
 
PODREU SEGUIR TOTES LES NOVETAT SOBRE AQUEST PROJECTE AL BLOC DEL CASE