dilluns, 27 d’octubre de 2008

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLARConsell Escolar dels centres educatius públics
El Consell Escolar del centre és l'òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres educatius.
Les funcions principals del Consell són l'aprovació, el seguiment i l'avaluació dels projectes que desenvolupen l'activitat educativa del centre (article 127 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; BOE núm. 106 del 04/05/2006).
Composició del Consell Escolar
El Consell Escolar, el formen:- El/la director/a del centre.- El/la cap d'estudis.- Un/a regidor/a o representant de l'ajuntament del terme municipal on es trobi el centre.- Un nombre de professors i professores, elegits pel claustre, que no pot ser inferior a un terç del total dels components del Consell.- Un nombre de pares i mares i d'alumnes, elegits per ells i entre ells, que no pot ser inferior a un terç del total dels components del Consell.- Un/a representant del personal d'administració i serveis del centre.- El/la secretari/ària del centre.
L'associació de pares i mares més representativa del centre designa un/a representant en el Consell Escolar.Els alumnes poden ser elegits membres del Consell Escolar a partir del 1r curs d'ESO.
En els centres d'educació especial i en el centres ordinaris amb unitats específiques d'educació especial, també forma part del Consell Escolar un/a representant del personal d'atenció educativa complementària. Així mateix, els centres que imparteixin formació professional poden incorporar al seu Consell Escolar un/a representant del món de l'empresa, designat per les organitzacions empresarials, en els termes que marca la normativa.
El Consell Escolar del centre ha d'establir el nombre de representants de cada sector respectant els criteris generals de composició.
Eleccions als consells escolars
Les eleccions per a la constitució inicial o la renovació parcial dels membres del Consell Escolar, les convoca la direcció del centre amb un mínim de quinze dies hàbils d'antelació a la data de realització de les votacions. El director o la directora de cada centre ha d'organitzar accions per impulsar la participació del diferents sectors de la comunitat educativa.
Tenen dret a votar per elegir els representants:- dels pares i les mares, el pare i la mare de cada alumne/a escolaritzat/ada en el centre o, si és el cas, els seus tutors legals;- de l'alumnat, tot l'alumnat a partir de l'educació secundària obligatòria,- del professorat, tots els professors que integren el claustre,- del personal d'administració i serveis, tot el personal d'administració i serveis que presta serveis al centre.
Els membres del Consell Escolar són escollits per quatre anys. Cada dos anys es renova la meitat dels membres representants del professorat i la meitat dels membres representants de l'alumnat i dels pares d'alumnes.
La vacant que es produeix en el Consell Escolar és ocupada pel procediment establert al reglament de règim intern del centre. Si aquest no ho preveu, és ocupada pel següent candidat/a més votat/ada en les darreres eleccions. El nou membre s'ha de nomenar pel temps que restaVa de mandat a la persona que ha causat la vacant. Si no hi ha més candidats per cobrir-la, aquesta queda sense cobrir fins a la propera renovació del Consell Escolar.
Calendari 2008
Les eleccions a membres dels sectors electius es convoquen els anys parells. Tot el procés s'ha de portar a terme entre el 2 de novembre i el 15 de desembre de 2008, de tal manera que:- quedin constituïdes les meses electorals abans del 12 de novembre;- es portin a terme les eleccions dels representants dels diferents sectors entre el 23 de novembre i l'1 de desembre i- quedi constituït el nou Consell Escolar abans del 15 de desembre.
Normativa
Resolució EDU/2953/2008 de 30 de setembre, de convocatòria d'eleccions per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics (DOGC núm. 5232 - 09/10/2008)
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106 - 04/05/2006)
Decret 317/2004, de 22 de juny pel qual es regulen la constitució i la composició del Consell escolar, la selecció del director o de la directora i el nomenament i el cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics (DOGC núm. 4161 - 25/06/2004)
data actualització (13.10.2008)Calendari electoral convocatòria 2008
Les eleccions a membres dels sectors electius es convoquen els anys parells. Tot el procés s'ha de portar a terme entre el 2 de novembre i el 15 de desembre de 2008, de tal manera que:- quedin constituïdes les meses electorals abans del 12 de novembre;- es portin a terme les eleccions dels representants dels diferents sectors entre el 23 de novembre i l'1 de desembre i- quedi constituït el nou Consell Escolar abans del 15 de desembre.
Normativa
Resolució EDU/2953/2008 de 30 de setembre, de convocatòria d'eleccions per renovar els membres dels consells

CORRELENGUA 2008 A FLIX

Un grup d' alumnes de l' IES de FLIX han participat en els actes que s' han celebrat amb motiu del Correllengua 2008 a la localitat.
Podeu veure tota la informació i més fotos en els blocs de Pere Muñoz i en Lo rogle de Josep Maria:

dimarts, 21 d’octubre de 2008

CARTELLS

La cartellera on pengem els cartells informatius i d' activitats de l' IES FLIXEXPOSICIÓ LOGOTIPS

Exposició dels logotips realitzats pels alumnes d' Educació Visual i Plàstica de 3 ESO C
amb motiu de fer el disseny per a la samarreta de l' Associació Esportiva Escolar de l' IES de Flix.divendres, 17 d’octubre de 2008

EXPOSICIÓ PUNTS DE LLIBRE

Del 4 de novembre fins al dia 1 de desembre.
Exposició de Punts de llibre
a la
Biblioteca.
Porta'ns els teus abans del 30 d'octubre!

CALENDARI BIBLIOTECA

Logotip de la Biblioteca de l' IES FLIX

Per veure totes les activitats que es fan durant el mes d' octubre a la biblioteca clicar aquí:
Bloc de la biblioteca

dimarts, 14 d’octubre de 2008

El serveis territorials d’Educació de les Terres de l’Ebre presenten als alcaldes i regidors de la Ribera d’Ebre el projecte de Zona EducativaEl serveis territorial d’Educació de les Terres de l’Ebre presenten als alcaldes i regidors de la Ribera d’Ebre el projecte de Zona Educativa Ribera Ebre-Terra Alta (09/10/2008)
L’objectiu de la creació d’aquesta zona educativa és millorà la coordinació entre els centres i les administracions locals per tal de, manera conjunta, optimitzar recursos i millorà els resultats acadèmics dels alumnes La directora del serveis territorials d’Educació, Marian Rojas, ha presentat avui als consellers i alcaldes riberencs el calendari i objectius de la zona educativa de la Ribera Ebre-Terra Alta. Els objectius generals de la zona educativa són l’escolarització equilibrada entre centres, la elaboració de plans socioeducatius i la cooperació entre els diferents centres educatius, ja siguin CEIPS, IES o escoles de música. Tot i això, atès que l’objectiu final és la millora dels expedients acadèmics de tots els centres i la millora en l’eficiència dels recursos que destinen les diferents administracions en l’àmbit educatiu, cada zona, de les 10 que experiències que s’han plantejat a tot Catalunya, prioritzarà els seus objectius depenent de les seves necessitats.Josep Solé, president del Consell Comarcal, ha assenyalat que, en el cas de la Ribera, la coordinació entre els diferents centres d’educació secundària que hi ha a la comarca hauria de servir per poder oferir una gamma més amplia de cursos de formació.
Aquest curs (2008/09) s’iniciaran les actuacions per tal de millora l’eficiència dels recursos. Per aquest motiu pel que fa a la zona Ribera Ebre-Terra Alta, el proper mes de novembre, es celebraran diferents trobades entre representants del departament d’educació, dels centres educatius i les administracions locals ( ajuntaments i consell comarcal ).dimarts, 7 d’octubre de 2008

CONTACONTESEls divendres quedem a la biblio!!!TUNNING D'AULES


Concurs de decoració de les aules

En col.laboració amb la Comissió de Convivència del nostre centre hem cregut interessant proposar als nostres alumnes l’elaboració d’un projecte per a decorar les aules.

Objectius:

.Implicar tot l’alumnat en la decoració de la pròpia aula per tal de:
.Gaudir d’un institut més acollidor i més acord amb els gustos dels alumnes
.Que l’alumnat es faci més seu el centre i per tant el cuidi més
.Incentivar el reciclatge d’objectes per tal d’estalviar en recursos i fer prendre consciència als alumnes que amb pocs recursos materials i molta imaginació es poden fer decoracions molt maques.
.Fomentar la cooperació entre els alumnes.

Activitat:

.S’ha de fer un projecte de decoració de l’aula que es pot fer en grup o individualment.

.Els projectes han de tenir en compte els valors que s’intenten transmetre a l’escola (correcció lingüística, cohesió social, educació i respecte per la resta de membres de la comunitat educativa...)

.S’acotarà l’espai de decoració: no es pot decorar tota la classe, ni penjar coses del sostre, ni pintar les parets. Aquesta decoració es centraria sobretot en una de les parets del l’aula.

.Aquest projecte ha de constar d’una memòria escrita (veure la fitxa adjunta), i d’un dibuix.

.Cada grup-classe triarà els 2 millors projectes i d’entre ells es faran votacions per a veure com es decora finalment la classe, o si fins i tot es fa una fusió dels dos projectes guanyadors.

.Es farà una exposició dels diferents projectes al passadís del primer pis o a la biblioteca i hi haurà un jurat format per alumnes i professors que valoraran els 3 millors treballs basant-se en criteris com: ORIGINALITAT, RECICLATGE DE MATERIALS, MULTICULTURALITAT, IDEA PRÀCTICA…

.Els 3 millors projectes obtindran un premi que es donarà a la festa de Nadal

Termini de presentació dels treballs:

30 d’octubre.

Decoració de les classes:

Les classes han d’estar decorades abans de Nadal, per tal de poder mostrar-les l’últim dia abans de festes a tota la comunitat educativa.

MURAL

Fragment d' un mural fet amb cartolines de colors per decorar una aula de l' Ies de Flix

PRESENTACIÓ

Som la Comissió d'Imatge de l'IES Flix formada pels següents professors: Àngel Fernàndez, Magda Clua, Julio Lòpez i Yolanda Domínguez.
Ja sabeu que estem a la vostra disposició per a fer la difusió de totes les interessants activitats que feu dins i fora de l'institut. Esperem la vostra col.laboració!!