dijous, 19 de novembre de 2009

L’EDUCACIÓ FÍSICA AMB LA SETMANA DE LA CIÈNCIA

THAUMATROP
-la persistència de la visió-


Un dels principals avenços en el camp científic que portaren a la possibilitat cinematogràfica de veure imatges en moviment es tracta de la persistència retiniana. La persistència retiniana és el fenomen visual que consisteix en la retenció a la nostra ment d’una imatge durant un mínim espai de temps després de visualitzar-la. Al juxtaposar una imatge amb una altra es produeix la recreació de la il·lusió de moviment.
La persistència retiniana s'ha fet servir des de principis del segle XIX per explicar que la projecció seqüencial d’imatges estàtiques lleugerament diferents podia donar la sensació de moviment.

L’any 1824 John Ayrton Paris inventà el Thaumatrop.
1. Es tracta d’un disc en el que figuren dos dibuixos diferents a cadascuna de les cares.
2. A dos extrems del disc hi lliguem unes cordes per poder-lo fer girar.
3. Aquestes dues imatges s’uneixen en el moment que estirem les cordes amb els dits: al fer girar el disc, canviant de cara amb rapidesa, les dues imatges es sobreimpressionen en la visió, simulant que es tracta d'una única imatge.
Brisa Luque: http://www.upf.edu/pdi/dcom/xavierberenguer/recursos/fig_calc/_5_/estampes/2_10.htmDes del departament d’educació física t’animem a fer el teu propi THAUMATROP. Sols cal que entris a www.xeicies.blogspot.com i imprimeixis el full “ocell dins de gàbia” que té la mida justa d’un cd que et servirà de suport; i si vols pots inventar-te el teu propi THAUMATROP, sols cal una mica d’imaginació, dibuixos senzills i clars, i enganar-los d’un suport com pot ser un cd.