dijous, 27 d’octubre de 2016

CAMÍ DE SIRGA

 Els nois i noies de 4t d’ESO han inaugurat  una sortida a la nostra comarca que en el futur pot convertir-se en un clàssic. Es tracta d’una excursió que combina el senderisme amb la navegació per l’Ebre amb Lo Roget, el vaixell d’Ascó. El tram escollit ha estat el comprès entre Ascó i Garcia, un total de 9,6 quilòmetres.
Per a fer-la en òptimes condicions, i tenint en compte el cabal del riu i les característiques de Lo Roget , s’ha optat per dividir el nombre d’excursionistes en dos grups. Així, mentre uns baixarien caminant seguint el Camí de Sirga l’altre ho faria en la barca i, un cop arribats a Garcia es faria el canvi, pujant ara aigües amunt els que havien baixat caminant i els altres remuntar el riu a peu.