dilluns, 3 de novembre del 2014

ELECCIONS CONSELL ESCOLAR

INSTITUT DE FLIX
CALENDARI ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR
031114 dilluns Publicació censos electorals al tauler d’anuncis: profes i alumnes
Publicació calendari
041114 dimarts
Comença termini reclamació censos electorals
Sorteig per designar els membres de la mesa electoral sector
alumnes.
061114 dijous Termina reclamació de censos electorals
071114 Divendres Publicació composició de les meses electorals
101114 Dilluns Constitució meses electorals
Publicació dels censos electorals definitius
211114 Divendres Termini màxim presentació candidatures
Termini màxim per sol∙licitar actuar com a supervisor
241114 Dilluns Publicació candidatures al tauler de suro
261114 Dimecres Elecció profes
271114 Dimecres Elecció alumnes
281114 Divendres Finalitza exposició censos electorals
011214 Dilluns Lliurament de les dades al departament d'Ensenyament
151214 Dilluns Constitució Ce i constitució de les comissions