dilluns, 20 de març de 2017

CONCURS DE FOTOGRAFIA PER EVITAR ELS RISCOS LABORALS

Una vegada més el nostre institut convoca un concurs de fotografia sobre riscos laborals. Volem engrescar a tot el nostre alumnat a participar, així que us deixem les bases. 
1. OBJECTIU 
L’objectiu d’aquest premi és, d’una banda, conscienciar de la gran quantitat de riscos que ens envolten quotidianament en qualsevol tipus de feina i, d’altra, fomentar el valor de la prevenció per tal d’anticipar-nos a possibles successos no desitjats, com ara, els danys a la salut derivats del treball. Identificar els riscos és el factor clau per poder eliminar-los o minimitzar-los.
2.- PARTICIPANTS
La participació és oberta a l’alumnat d’ESO, BAT I Cicles de Formació Professional de Grau Mitjà i Superior i PFI de l’Institut Flix.
3.- TERMINI DE PRESENTACIÓ
El termini de presentació és fins el 7 d’abril 2017
4.- PRESENTACIÓ DE LA FOTOGRAFIA
L’alumnat interessat presentarà a concurs una fotografia o cartell, que haurà d’imprimir en format DIN-A4 i entregar al professor de Tecnologia o de FOL.

Cada fotografia o cartell ha d’anar acompanyada d’un text amb una breu explicació del que es vol transmetre amb cada imatge.
6.- JURAT
Professorat del Departament de Tecnologia, FOL i Comissió d’Imatge.
7.- PREMIS
·         1ra modalitat: alumnes de 1r cicle de l’ESO
·         2na modalitat: alumnes de 2n cicle de l’ESO
·         3a modalitat: Batxillerat i CFGS
·         4a modalitat: CF GM
·         5a modalitat: PFI
·         Per cada modalitat hi haurà un premi
     
      TEMÀTICA
FACTORS PSICOSOCIALS
·         Càrrega de treball físic
·         Fatiga mental
·         Desmotivació laboral
·         Estrès laboral (mobbing i síndrome burnout)
FACTORS DE SEGURETAT
·         Eines i màquines
·         EPI’s (Equips de Protecció Individual)
·         Escales, portes, rampes, baranes, etc.
·         Senyalització
·         Llocs de treball: tallers, oficines, fàbriques, etc.