dijous, 25 de febrer de 2010

CONCURS DE TREBALLS DE RECERCA DE LA RIBERA

La Biblioteca Comarcal ens ha fet arribar una informació del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre que creiem que pot ser de l'interès de la nostra Comunitat Educativa.

I Concurs de treballs de recerca de batxillerat sobre la Ribera d’Ebre

1. Es poden presentar a aquesta convocatòria treballs de recerca de batxillerat
corresponents al curs 2009-2010 elaborats per alumnes dels centres de secundària.
2. Els treballs que es presentin hauran de ser obres originals i hauran de tenir el vistiplau
explícit de la direcció del centre de secundària, el qual presentarà en un cd-rom els
treballs que trobi adequats.
S’hauran de presentar obligatòriament en format Microsoft Word (.doc) o Open Office
Writer (.swx) i en la primera pàgina hauran de constar les dades personals de l’alumne
(centre, nom i cognoms, data de naixement, adreça postal, població i adreça electrònica).
3. S’atorgarà un premi al guanyador/a i tres premis més de reconeixement entre tots els
treballs presentats.
4. El treball guanyador obtindrà una beca del CERE en una categoria especial juvenil per
valor de 200 €, un ordinador portàtil i la subscripció com a soci o sòcia del CERE durant 2
anys, que consisteix a rebre gratuïtament a casa les publicacions que l’entitat editi durant
dos anys a partir de la data d’atorgament dels premis.
Els tres treballs amb premi de reconeixement rebran un detall d’agraïment i la subscripció
com a soci o sòcia del CERE durant 2 anys, que consisteix a rebre gratuïtament a casa les
publicacions que l’entitat editi durant dos anys a partir de la data d’atorgament dels
premis.

Els tutors dels alumnes guardonats rebran un diploma acreditatiu de reconeixement.
5. En la valoració dels treballs presentats el jurat tindrà en compte:
.El rigor i tractament científic i/o humanístic en el desenvolupament del tema del
treball.
.L’originalitat en el plantejament del tema i en la metodologia emprada.
.La capacitat per resoldre els problemes presentats, la idoneïtat de les fonts
d’informació i l’ús d’aquestes.
.L’estructuració adequada del treball escrit, la presentació dels materials i l’ús
adequat de recursos gràfics i multimèdia.
.L’ús adequat de la llengua catalana i la capacitat de síntesi.
.La contribució a la millora del coneixement d’aspectes relacionats amb el territori,
tant en l’àmbit local com comarcal.

6. Els premis s’atorgaran per decisió inapel·lable del jurat, integrat principalment per
membres de la junta directiva del CERE i altres persones que es puguin considerar
oportunes.
7. El jurat podrà declarar deserts els premis en els quals no s’hagin presentat treballs amb
els mèrits suficients.
8. Per facilitar la difusió dels treballs guanyadors, amb l’acceptació del premi l’autor o els
autors cediran al CERE el dret a portar a terme la publicació del treball i la seua
comunicació pública per la xarxa Internet. En qualsevol cas, en la difusió s’indicarà el nom
i cognoms i població de l’autor/a, el nom i la població del centre de secundària que ha
presentat el treball i el del tutor de recerca corresponent.
9. Els treballs guanyadors i amb reconeixement es podran consultar al web del CERE
(www.riberadebre.org) a partir d’un mes després de l’atorgament dels premis.
10. El termini final d’admissió dels originals a la seu del CERE serà el 30 de març de 2010 a
les 23.59 h i els treballs s’hauran de fer arribar amb tota la informació demanada al CERE
en cd-rom o per correu electrònic si el format així ho permet.
11. El lliurament dels premis es farà en una data del mes d’abril o maig de 2010 a la seu
del CERE (c. Sant Jordi 3, 3r de Flix).

Amb el suport de:
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
Ajuntament de Flix
Ajuntament de Móra d’Ebre