divendres, 5 de juny de 2009

PROJECTE DE ZONA EDUCATIVA I D'AUTONOMIA DE CENTRE

Reunió dels equips directius de la zona educativa Ribera d’Ebre – Terra Alta a l’IES de Flix
Signatura del Projecte d'Autonomia de Centre (PAC) el curs passat


a.- El projecte de Zona Educativa. Tal com dèiem el curs passat, aquest any s’ha constituït com a pla pilot la zona educativa Ribera d’Ebre-Terra Alta, de la qual formen part tots els centres educatius de les dos comarques.

Un dels seus objectius és establir xarxes de comunicació, col·laboració i compartició de problemes entre els diversos centres de la zona per tal de millorar els resultats educatius.

Els passats mesos de gener i febrer, l’IES de Flix va ser seu d’aquestes reunions entre l’administració i representants de diferents institucions, serveis educatius i equips directius dels centres.

Es constituïren les anomenades comissions de treball: comissió de primària, comissió primària-secundària, secundària, postobligatori i socioeducativa, i es definiren les línies de treball.

Després de fer una anàlisi de les necessitats de la zona, es van prioritzar els objectius, estratègies i activitats a treballar en les diferents comissions per al curs vinent.

b.- Projecte d’Autonomia de Centre. El dia 28 de maig, a Tortosa, i davant d’una comissió formada per la delegada de SSTT de Terres de l’Ebre, Marian Rojas, la directora de la zona educativa, Vicky Giménez, l’inspector en cap Valero Camps, l’inspector territorial, Josep Lluís Torres, directors de centres educatius, i d’altres representants de l’administració, la direcció del centre va presentar el que s’anomena la “rendició de comptes” del Pla d’Autonomia del Centre educatiu (PAC).

Davant de la comissió, la directora, Mar Carranza, va parlar del grau d’assoliment de les activitats i estratègies relacionades dins del Pla d’Autonomia de Centre i que han estat les línies de treball d’aquest curs 2008-2009 .

Després de parlar dels indicadors que s’han utilitzat per fer-ne l’avaluació, així com dels recursos previstos per a dur-la a terme i del seguiment fet al professorat, la valoració dels resultats aconseguits, segons l’informe final, va ser molt satisfactòria.

Aquest projecte té continuïtat durant 4 anys i pretén la millora dels resultats educatius de l’alumnat així com la millora de la cohesió social.