dimarts, 10 de març de 2009

PREINSCRIPCIÓ CURS ESCOLAR 2009-2010

Estudis Preinscripció Matriculació definitiva
Educació infantil de segon cicle,
educació primària i ESO
Del 23 de març al 3 d’abril Del 8 al 12 de juny

Batxillerat, cicles formatius de
grau mitjà i cicles artístics
De l’11 al 22 de maig De l’1 al 7 de juliol

Cicles formatius de grau
superior
Del 25 de maig al 5 de juny De l’1 al 7 de juliol